decoration header
decoration header

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

kevatkokous2010 [2010/03/23 21:23]
sytem
kevatkokous2010 [2010/04/06 16:14] (current)
prote
Line 1: Line 1:
 +Lanitan sääntömääräinen keväkokous pidetään lauantaina 10.4.2010 klo 21 [[http://lanita.org/wiki/doku.php?id=lanita:lagita29|Lagita 29:n]] yhteydessä Kontulan kartanossa Kangasalla.
 +
 +Esityslista:
 +
 +1. Kokouksen avaaminen \\
 +2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa \\
 +3. Kokouksen laillisuude ja päätösvaltaisuuden toteaminen. \\
 +4. Esityslistan hyväksyminen. \\
 +5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus. \\
 +6. käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös, \\
 +7. kuullaan tilintarkastajien lausunto, \\
 +8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, \\
 +9. muut mahdolliset asiat. \\
 +10. Kokouksen päättäminen \\
Last modified: 2010/04/06 16:14